+ 86-18761016003

ព័ត៍មាន

អ្នកនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម >ព័ត៍មាន

ពិព័រណ៍ផលិតកម្មឆ្នាំ ២០១៩ (ME)

ពេលវេលា: 2019-02-20 ចុច៖

ASEAN’s Leading Machinery and Technology Event for Manufacturing and Supporting Industries in Bangkok, Thailand

On 19 – 22 June 2019 at BITEC, Manufacturing Expo 2019 (ME) promises to empower the supporting and manufacturing industries in ASEAN, bringing manufacturers up-to-date with the newest innovations and solutions by 2,400 brands from 46 countries.

SJ-Technology will exhibit newest hydraulic directional control valve, gear pump and power unit at stand# 9F49-7
វិស្វករផ្នែកលក់អេសអេជតិចនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មជំនាញវិជ្ជាជីវៈទល់មុខគ្នា។
Welcome to visit our stand.

ចុះឈ្មោះនិងរក្សាទុក!ការផ្តល់ជូនអ៊ីម៉ែលផ្តាច់មុខនិងពិសេសការបញ្ចុះតម្លៃពេលវេលាមានកំណត់

កញ្ចប់សាកសួរ
ទទេសំណួរ