+ 86-18761016003

ព័ត៌មាន

អ្នកនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម >ព័ត៌មាន

ការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ AGRITECNICA

ពេលវេលា: 2019-09-05 ចុច៖

ចុះឈ្មោះនិងរក្សាទុក!ការផ្តល់ជូនអ៊ីម៉ែលផ្តាច់មុខនិងពិសេសការបញ្ចុះតម្លៃពេលវេលាមានកំណត់