+ 86-18761016003

ព័ត៌មាន

អ្នកនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម >ព័ត៌មាន

AGRITECHNICA ឆ្នាំ ២០១៩

ពេលវេលា: 2019-01-11 ចុច៖

The World’s No. 1 WHERE INNOVATION MATTERS in Hanover, Germany

At the world's leading trade fair for agricultural technology, all the leading companies in the industry present their innovations and innovations.
AGRITECHNICA is the showcase of the global agricultural engineering industry and a forum for the future of plant production. 

Date: 10-16 November,2019

អេសជអេចតិចណូឡូជីនឹងបង្ហាញសន្ទះបិទបើកថ្មីដែលមានទិសដៅធារាសាស្ត្រម៉ាស៊ីនបូមសាំងនិងផ្នែកថាមពល។
វិស្វករផ្នែកលក់អេសអេជតិចនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មជំនាញវិជ្ជាជីវៈទល់មុខគ្នា។
Welcome to visit our stand! 


ចុះឈ្មោះនិងរក្សាទុក!ការផ្តល់ជូនអ៊ីម៉ែលផ្តាច់មុខនិងពិសេសការបញ្ចុះតម្លៃពេលវេលាមានកំណត់